Projekt byl ukončen

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.

logo SROP     vlajka EU     znak Olomouckého kraje    logo Spolku

 

Projekt "Kurzy tradiční řemeslné výroby pro občany ze sociálně znevýhodněných skupin" trval celý rok 2007 a k 2.lednu 2008 byl ukončen. V rámci tohoto projektu proběhla řada aktivit a protože se pořád hlásíte, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom dali dohromady podobný projekt a mohli uspokojit všechny, kteří se ještě dnes hlásí. Konejte tak dále a pokud se nám náš záměr podaří, budeme Vás kontaktovat.

 

Za organizátory projektu

Svatopluk Vlk, velmistr Spolku